Κόνδης – Αγροτικά Εργαλεία – Οικιακά Σκεύη

China Storm Lamp, Kremasti

9,00 

Excellent outdoor lighting with enough air.

Fuel: Refill with luminaire oil (clean) – Paraffin oil – lamp oil.

Technical features:
Height: 30 cm
Diameter: 14 cm

Out of stock

TOP